ഫലിതം

സ്ത്രീ കഴുതയായി മാറിയെന്ന്!

വ്യാഴം, 27 ഒക്‌ടോബര്‍ 2011

സ്ത്രീകള്‍ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പോയാല്‍

തിങ്കള്‍, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2011

വലിയ സിറ്റിയേത്‌ ?

വെള്ളി, 16 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2011

മദ്യത്തിന്‍റെ ഗുണം

വ്യാഴം, 15 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2011

തുമ്മലും തൂവാലയും

ബുധന്‍, 14 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2011

അമ്മയ്ക്ക്‌ പിള്ളേരെ നോക്കാനറിയില്ല

ബുധന്‍, 14 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2011

ഭാര്യവീട്ടില്‍ പോയ ‘കാലം’

ബുധന്‍, 14 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2011

അടുത്ത ലേഖനം