സിനിമാ വാര്‍ത്ത

ഷാജി പാടൂർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ‘അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ’. നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് അബ്...
LOADING